מטרות העמותה

על פי תקנון העמותה:
מהווה במה לקידום המחקר ולדיון אקדמי בבעיות הקשורות במחקר והוראת היחסים הבינלאומיים (יחב"ל).
מהווה במה לקידום המחקר ולדיון אקדמי בפוליטיקה ההשוואתית (פה"ש) ברמה האקדמית.
חיזוק הדיאלוג המדעי בין הקהילייה האקדמית העוסקת במחקר והוראת היחב"ל והפוליטיקה ההשוואתית לבין קהילת המדיניות והביטחון במדינת ישראל.
חיזוק הקשר בין קהיליית החוקרים ביחב"ל ובפוליטיקה ההשוואתית בישראל לבין אגודות מקבילות בעולם.