פרסים מטעם העמותה

העמותה מחלקת מדי שנה מספר פרסים ואותות כבוד:
פרס ע"ש ד"ר גיל פרידמן לעבודת מחקר מצטיינת.
פרס ע"ש פרופ. יעקב-בר-סימן טוב למאמר הטוב ביותר בנושא של מחקרי שלום והסכסוך הישראלי-ערבי
אות כבוד על מפעל חיים בתחום היחסים הבינלאומיים.
אות כבוד על פעילות חשובה בתחום היחסים הבינלאומיים.