אביגיל בנשטיין

יחב"ל במאה ה-20
חדר 3423א'
avigayil.benstein@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום א', 16:00 וכן בתיאום מראש