פרופ' אורן ברק

אורן ברק
חדר: 5318
02-5881125
שעת קבלה: יום ג', 12:00-13:00

תחומי המחקר: פוליטיקה השוואתית, מדינה וחברה במזרח התיכון ובעולם השלישי, יחסים בין קבוצות אתניות ולאומיות, סכסוך ושלום