אלומה לוי

משפט בינ"ל ומוסדות בינ"ל
חדר 3423ב'
aluma.levi@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ד' 10:15-11:15