אשר מובשוביץ

משפט בינ"ל ומוסדות בינ"ל
חדר 3423ב'
asher.movshovich@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: