פרופ' גיא הרפז

גיא הרפז
חדר: 5324, 112 (משפטים)
02-5883170, 02-5882561
שעת קבלה: יום ב', 13:00-14:00 (חדר 112, משפטים)

תחומי המחקר: משפט האיחוד האירופי, משפט בין-לאומי פומבי, משפט בין-לאומי כלכלי ומסחרי, יישוב סכסוכים בין-לאומיים, משפט וגלובליזציה