דין פרלשטיין

כלכלה פוליטית
חדר 3423ב'
din.perelsztejn@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ד' 10:00-11:00