דן ערן

מבוא ליחסים בין-לאומיים
מדע, טכנולוגיה ומלחמה
חדר 3423א'
dan.eran@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ד' 11:15-12:15