דנה להט

משפט בינ"ל ומוסדות בינ"ל
חדר 3423ב'
dana.lahat@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: