דפני ענבר

מבוא ליחסים בין-לאומיים
קריאה מודרכת וכתיבה מדעית
חדר 3423א'
daphne.inbar@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ה', 12:15-13:15