חן פיינגרש

כלכלה פוליטית
חדר 3423ב'
hen.faingersh@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ג', 12:00-14:00