יערה אלעזרי

יחב"ל במאה ה-20
חדר 3423א'
yaara.elazari@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ב' 8:30-9:30