לטם בסן

קריאה מודרכת וכתיבה מדעית
יחב"ל במאה ה-20
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ג' 15:15-16:15