לטם בסן

קריאה מודרכת וכתיבה מדעית
יחב"ל במאה ה-20
חדר 3423א'
lotem.bassan@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ג' 14:45-15:45