מור לינק

יחב"ל במאה ה-20
קריאה מודרכת וכתיבה מדעית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ד', 11:15-12:15