מיכל כפיר

כלכלה פוליטית
חדר 3423ב'
michal.kfir1@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ב', 12:00-14:00