פרופ' משה הירש

משה הירש
חדר: 5313, 234 (משפטים)
02-5881177, 02-5883158
שעת קבלה: בשבתון

תחומי המחקר: משפט בין-לאומי, משפט בין-לאומי כלכלי, סוציולוגיה של המשפט הבין-לאומי