×

הודעת אזהרה

Missing Feeds plugin DateIcalIcalcreatorParser. Please contact your site administrator.

דוקטורנטים

ניר חסיד

ניר חסיד

ועידות סקר והשפעתן על מגמות החוסן של משטרי ביטחון בין-לאומיים בתחום הנשק הלא קונבנציונאלי
הילה לוי

הילה לוי

תרבות ארגונית בארגונים בין-ממשלתיים: התפקיד והאחריות של מוסדות פיננסיים בין-לאומיים בנושא זכויות אדם