סגל הוראה נוסף

איתן ברק

ד"ר איתן ברק

שעת קבלה: יום ד', 17:15-18:00
חדר: 5303
02-5883156

תחומי המחקר: פירוק ובקרת נשק, משטרי ביטחון בין-לאומיים, דיני נשק ודיני בקרת נשק, מדיניות החוץ והביטחון של ישראל