סגל אקדמי

גליה פרס בר-נתן

ד"ר גליה פרס בר-נתן

שעת קבלה: יום ב', 14:30-16:00 (סמסטר א')
יועצת מ"א וראש המגמה לבטחון בין-לאומי ודיפלומטיה
חדר: 5305
02-5883150

תחומי המחקר: שיתוף פעולה אזורי, תיאוריות של היחסים הבין-לאומיים, תרבות פופולארית ויחסים בין-לאומיים

 

אריה קצוביץ

פרופ' אריה קצוביץ'

שעת קבלה: יום ב', 10:30-12:00 (סמסטר א')
חדר: 5312
02-5883157

תחומי המחקר: תיאוריה של היחסים הבין-לאומיים, הממד הנורמטיבי של היחב"ל, חקר השלום, יחב"ל של אמריקה הלטינית, גלובליזציה

דניאל שוורץ

ד"ר דניאל שוורץ

שעת קבלה: יום ב', 11:00-12:00
חדר 5308
02-5883153

תחומי המחקר: תיאוריה של המלחמה הצודקת, התפתחות היסטורית של תיאוריית המלחמה הצודקת, צדק גלובלי, פילוסופיה פוליטית