סגל אקדמי

אריה קצוביץ

פרופ' אריה קצוביץ'

שעת קבלה: יום ב', 10:30-11:30
חדר: 5312
02-5883157

תחומי המחקר: תיאוריה של היחסים הבין-לאומיים, הממד הנורמטיבי של היחב"ל, חקר השלום, יחב"ל של אמריקה הלטינית, גלובליזציה

דניאל שוורץ

ד"ר דניאל שוורץ

שעת קבלה: יום ד', 11:00-12:00
יועץ ב"א
חדר 5308
02-5883153

תחומי המחקר: תיאוריה של המלחמה הצודקת, התפתחות היסטורית של תיאוריית המלחמה הצודקת, צדק גלובלי, פילוסופיה פוליטית