פרופ' פיקי איש-שלום

פיקי איש שלום
חדר: 5307
02-5881722
שעת קבלה: יום ג', 12:15-13:15

תחומי המחקר: תיאוריה של יחסים בין לאומיים, תיאוריה פוליטית, אקדמיה פוליטיקה ואתיקה, מושגים פוליטיים