ד"ר רועי קיבריק

חדר 5402
roee.kibrik@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ד', 9:30-10:30