ד"ר רועי קיבריק

חדר 3307
roee.kibrik@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ד', 11:30