דוקטורנטים

neal tzur

ניל צור

Timing of Civil unrest, Tipping Points, Prediction, Complex Systems, Socio-Physics Modeling, ABM simulations, NLP Machine Learning and Deep Learning Methodology, Big Data
ניר חסיד

ניר חסיד

ועידות סקר והשפעתן על מגמות החוסן של משטרי ביטחון בין-לאומיים בתחום הנשק הלא קונבנציונאלי