סגל הוראה נוסף

טל דינגוט אלכופר

ד"ר טל דינגוט אלכופר

שעת קבלה: יום ג', 16:00-17:00
חדר: 5309
02-5880497

תחומי המחקר: התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית ביחב"ל, תיאוריה והיסטוריה של המלחמה הצודקת, סוגיות בביטחון אירופה, הגירה לאירופה

איתן ברק

ד"ר איתן ברק

שעת קבלה: סמסטר א': בתיאום מראש, סמסטר ב': יום ד', 14:30-15:30
חדר: 5303
02-5883156

תחומי המחקר: פירוק ובקרת נשק, משטרי ביטחון בין-לאומיים, דיני נשק ודיני בקרת נשק, מדיניות החוץ והביטחון של ישראל