סגל הוראה נוסף

טל דינגוט אלכופר

ד"ר טל דינגוט אלכופר

חדר: 5309
02-5880497
שעת קבלה: יום ג', 14:00-15:00

תחומי המחקר: התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית ביחב"ל, תיאוריה והיסטוריה של המלחמה הצודקת, סוגיות בביטחון אירופה, הגירה לאירופה

איתן ברק

ד"ר איתן ברק

חדר: 5303
02-5883156
שעת קבלה: סמסטר א': בתיאום מראש, סמסטר ב': יום ד', 14:30-15:30

תחומי המחקר: פירוק ובקרת נשק, משטרי ביטחון בין-לאומיים, דיני נשק ודיני בקרת נשק, מדיניות החוץ והביטחון של ישראל

ד"ר נלי מונין

חדר 5309
שעת קבלה: יום ב' לפני השיעור שמתחיל ב- 12:30 (בתיאום מראש)