מתרגלים

אברהם סויסה

יחסים בין-לאומיים במאה ה-20
כלכלה פוליטית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ד', 15:30-16:30 (יחב"ל במאה ה-20), יום ד' 14:00-15:30 (כלכלה פוליטית)

ליאל עוזיהו

משפט בין-לאומי ומוסדות בין-לאומיים
חדר 3423א'
שעת קבלה: