לימודי הדגש "סכסוך ואלימות בזירות פנימיות ובין-לאומיות"

לימודי ההדגש מיועדים לתלמידים הלומדים במסלול דו-חוגי במחלקה ליחב"ל ובמחלקה למדע המדינה שיסיימו את לימודי שנה א' לתואר הבוגר וימשיכו לשנה ב'. 
 
בשנים האחרונות המחקר על אלימות וסכסוכים משנה את פניו. אם בעבר התמקדו חלק מן החוקרות והחוקרים במאבקים המתחוללים בתוך גבולות המדינה בעוד שאחרים בחנו היבטים שונים של סכסוכים בזירה הבין-לאומית, כיום ברור כי אין סכסוך פנימי ללא היבטים בין-לאומיים, וכי לא ניתן להבין מאבקים בין-לאומיים תוך התעלמות מן ההיבטים הפנים-מדינתיים שלהם. בנוסף, חוקרות וחוקרים של אלימות וסכסוכים מסכימים כי הבנה מעמיקה של הסיבות לפריצת סכסוכים, של רמות האלימות במהלכם ושל דרכי ההתמודדות עימם מחייבת "ארגז כלים" המשלב הסברים תרבותיים, מבניים ורציונליים.
 
חברי הסגל במחלקות למדע המדינה ויחסים בין-לאומיים באוניברסיטה העברית מציעים תמהיל ייחודי של חשיבה תיאורטית ומושגית ומומחיות היסטורית ואזורית, אשר מאפשר לתלמידים משתי המחלקות להתמחות בתחום ידע הולך ומתרחב שיש לו היבטים עיוניים ומעשיים כאחד. בנוסף, עבור אזרחיות ואזרחים במדינת ישראל, הנתונה בסכסוך מתמשך ונמצאת בסביבה הרוויה מתיחות ואלימות מקומית ואזורית ובזירה בין-לאומית שמחויבותה להתמודדות עם סכסוכים אלימים מאותגרת חדשות לבקרים, ידע זה נחוץ במיוחד.
 
מטרת התכנית:
מטרת ההדגש היא להקנות לתלמידים משתי המחלקות מושגים, גישות, תיאוריות וכלים מעשיים שיאפשרו הבנה טובה וניתוח מעמיק יותר של הגורמים, הדינמיקה והתוצאות של סכסוכים ואלימות בתוך מדינות וביניהן, כמו גם של קשרי הגומלין בין הממד הפנימי והחיצוני שלהם. לכן, הקורסים שבתכנית משלבים הוראה פרונטאלית של חוקרים בולטים מהארץ ואורחים מחו"ל, הנחייה אישית בסמינרים, קורסים בעלי אופי מעשי, והיכרות עם מוקדי סכסוך. הידע העיוני והמעשי שמעניקה התכנית יסייע לתלמידות ותלמידים להשתלב במחקר ובתחומים מעשיים הקשורים לתחום של סכסוכים ואלימות, כולל אוניברסיטאות ומכוני מחקר, משרדי ממשלה, מוסדות ציבור וארגוני חברה אזרחית.
 
תכנית הלימודים:
תלמידי ההדגש יהיו מחויבים ב-22 נ"ז לפחות בלימודי ההדגש, הכוללים קורסים העוסקים בסכסוך ובאלימות בזירה הפנימית והבין-לאומית במחלקות למדע המדינה ויחסים בין-לאומיים. בכלל זה הן/ם יחויבו בקורס חובה (פורום - שבו יציגו חוקרים ואנשי מעשה את עבודתם – 2 נ"ז), בקורסי ליבה (6 נ"ז), בקורסי בחירה (6 נ"ז) ובכתיבת עבודת סמינר (8 נ"ז) באחת משתי המחלקות במסגרת ההדגש.
 
סיום התואר בלימודי הדגש יצוין כהערה בגיליון הציונים של התלמיד.