אודות המחלקה

למה ללמוד יחסים בין-לאומיים?

כיצד אמורות מדינות המערב להתמודד עם האתגר שמציב בפניהן הג'יהאד העולמי? מה משמעותם של משברים כלכליים בעידן הגלובלי? מה תפקידו של המשפט הבין-לאומי בסוגיות הנוגעות להגירה ולמלחמה בטרור? כיצד השתנתה מלאכת הדיפלומטיה לאורך ההיסטוריה ואיך נראה עתידה? האם סנקציות וחרמות בין-לאומיים מהווים כלי יעיל במערכת הבין-לאומית? האם תם תור הזהב של המעצמה האמריקאית ומתקרב תורה של סין להפוך למעצמה הדומיננטית? כיצד עשויות להיראות מלחמות העתיד, ואיזה מקום יתפסו בהן מושגים דוגמת רשתות חברתיות, מתקפות סייבר ותרבות פופולארית? וגם: מה מקומה של ישראל במערכת הבין-לאומית והאזורית?
לא פשוט לספק תשובות לשאלות הללו, כיוון שיש אמת בקלישאה האומרת כי "העולם מורכב". נכון לעשור השני של המאה העשרים ואחת מדינות אינן עוד השחקנים היחידים בזירה העולמית, שבה תאגידים רב-לאומיים, ארגונים בין-לאומיים, קבוצות טרנס-לאומיות ותת-מדינתיות ממלאים תפקיד חשוב. סוגיות של ביטחון עדיין משחקות בעולם זה תפקיד מרכזי, אך הוא אינו בלעדי. מסחר, איכות סביבה, הגירה, טרור חוצה גבולות וזכויות אדם מהווים חלק חשוב מסדר היום העולמי. כל אלה מהווים נושאים מרכזיים בלימודי היחסים הבין-לאומיים בימינו, ונלמדים בהרחבה ובהעמקה במסגרת הקורסים שמציעה המחלקה לתלמידיה ולתלמידותיה.
המחלקה היא אחת הבודדות בארץ ובעולם המציעה התמחות בתחום היחסים הבין-לאומיים כבר ברמת לימודי התואר הראשון. ככזאת היא מציעה לתלמידיה ולתלמידותיה מגוון רחב של קורסים העוסקים בממדים שונים של החיים הפוליטיים הבין-לאומיים. תלמידינו ותלמידותינו זוכים להשכלה כללית, רחבה ומגוונת, ומטפחים את יכולות הניתוח וחוש הביקורת שלהם.
מטרת תכנית הלימודים של המחלקה ליחסים בין-לאומיים היא להעניק את הכלים האנליטיים והידע הנחוץ על מנת להבין את המציאות המורכבת והמשתנה בזירה הפוליטית העולמית.

מכלול הקורסים שאנו מציעים מתמודדים עם הסוגיות הבאות:

  • הכרת ההיסטוריה העשירה של התפתחותה ומאפייניה של המערכת הבין-לאומית.

  • הבנת ההיגיון של היחסים הבין-לאומיים באמצעות התיאוריות ומסגרות החשיבה של החוקרים המרכזיים בתחום. תיאוריות אלו בוחנות את היסודות הפוליטיים, הביטחוניים, הכלכליים, המשפטיים, התרבותיים והפסיכולוגיים של היחסים הבין-לאומיים.

  • התעמקות בהיסטוריה ובמאפיינים של מערכות אזוריות שונות ובמדיניות החוץ של מדיניות מרכזיות במערכת.

בוגרי ובוגרות החוג משתלבים במחקר ובעשייה הישראליים והבין-לאומיים – במוסדות מחקר אקדמיים, במדיה, במערכת הביטחון, במשרדי ממשלה ובמגוון תאגידים העוסקים במסחר בין-לאומי. הבוגרים משתלבים גם בארגונים בינ"ל, במגזר השלישי, ובעשייה הפוליטית. 

תולדות המחלקה

 

1932: הוראת היחסים הבין-לאומיים באוניברסיטה העברית מתחילה עם מינויו של פרופ' נורמן בנטוויץ לקתדרת ויצמן ליחסים בין-לאומיים.

1946: לראשונה מוקם באוניברסיטה חוג ללימודי תואר שני ביחסים בין-לאומיים.

1953: החוג מורחב ופותח מסלול ראשון מסוגו בישראל לתואר ראשון ביחסים בין-לאומיים. הלימודים מתקיימים בקמפוס גבעת רם, כיוון שעם סיום מלחמת העצמאות נותר קמפוס הר הצופים מובלעת בשטחה של ירדן.

1969: החוג עובר למתכונתו הנוכחית, ומספק לימודי תואר ראשון לצד לימודים מתקדמים. בעקבות סיומה של מלחמת ששת הימים הסתיימה תקופת בידודו של קמפוס הר הצופים, ומתקבלת החלטה לשוב אליו.

1981: פרויקט הבנייה של הקמפוס המחודש בהר הצופים מסתיים, והחוג עובר אל ביתו הנוכחי, המשקיף אל נופה המיוחד והמורכב של ירושלים.