תולדות המחלקה

 

1932: הוראת היחסים הבין-לאומיים באוניברסיטה העברית מתחילה עם מינויו של פרופ' נורמן בנטוויץ לקתדרת ויצמן ליחסים בין-לאומיים.

1946: לראשונה מוקם באוניברסיטה חוג ללימודי תואר שני ביחסים בין-לאומיים.

1953: החוג מורחב ופותח מסלול ראשון מסוגו בישראל לתואר ראשון ביחסים בין-לאומיים. הלימודים מתקיימים בקמפוס גבעת רם, כיוון שעם סיום מלחמת העצמאות נותר קמפוס הר הצופים מובלעת בשטחה של ירדן.

1969: החוג עובר למתכונתו הנוכחית, ומספק לימודי תואר ראשון לצד לימודים מתקדמים. בעקבות סיומה של מלחמת ששת הימים הסתיימה תקופת בידודו של קמפוס הר הצופים, ומתקבלת החלטה לשוב אליו.

1981: פרויקט הבנייה של הקמפוס המחודש בהר הצופים מסתיים, והחוג עובר אל ביתו הנוכחי, המשקיף אל נופה המיוחד והמורכב של ירושלים.