צור קשר

צור קשר: iais@huji.ac.il
יו"ר עיל"ב - פרופ. אריה קצוביץ - Arie.Kacowicz@mail.huji.ac.il
מזכ"ל עיל"ב - דניאל ויינר - daniel.wajner@mail.huji.ac.il