לימודי הדגש אסיה בזירה הבין-לאומית

לימודי ההדגש מיועדים לתלמידים הלומדים במסלול דו-חוגי בחוג ללימודי אסיה ובמחלקה ליחב"ל.
התכנית הינה דו-שנתית ומתקיימת בשנים ב-ג לתואר. תלמידים שהתקבלו למסלול הדו-חוגי ומעוניינים להצטרף לתכנית בשנה ב' לתואר, יגישו את מועמדותם  במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר.
 
מדובר בתכנית ראשונה מסוגה בישראל שמטרתה להעצים את הסינרגיה מלימוד משותף של תיאוריה, היסטוריה דיפלומטית, סוגיות בביטחון בין-לאומי, כלכלה פוליטית ומשפט בין-לאומי עם לימודי השפה, ההיסטוריה והתרבות של מדינות אסיה.
 
האזורים של מזרח אסיה ושל דרום אסיה נמצאים בשנים האחרונות במרכז הזירה הכלכלית והפוליטית בעולם כולו. סין, יפן קוריאה – במזרח אסיה, והודו – בדרום יבשת אסיה, מהוות כל אחת בפני עצמה גורם משפיע בזירה הבין-לאומית. מעמדה של סין, אשר מיצבה את עצמה זה מכבר כאחת ממעצמות העל בזירה הבין-לאומית, וחשיבותן של יפן, של קוריאה ושל הודו –מגבירים ומחזקים את השאיפה להבנה מעמיקה של הפוליטיקה, הכלכלה, ההיסטוריה והתרבות של ארצות אלה.
 
מטרת התכנית היא להעניק כלים אקדמיים ומעשיים להבין את צמיחתה הדרמטית של אסיה בעשורים האחרונים ולהשתלב בהצלחה בשוק הקשרים הגדל של ישראל עם חלק זה של העולם. התכנית מבוססת על המסלול הדו-חוגי הקיים של לימודי יחסים בין-לאומיים ולימודים בחוג ללימודי אסיה. היא מציעה, מעבר ללימודים הרגילים, קורסים ופעילות ייחודית למשתתפי התכנית שנועדו לאפשר דיון ודיאלוג ממוסד בין שני תחומי הידע.
 
מעבר לכך, מטרת התכנית היא לדחוף קדימה קבוצה של סטודנטים שמעוניינים ומסוגלים לחשוב ברמה גבוהה ולחצות את הגשר של מדעי הרוח-מדעי החברה בהצלחה. שילוב זה ימצב את בוגרי התכנית בעמדת יתרון בכמה חזיתות: יאפשר להם להתחרות בהצלחה על משרות בשוק הפרטי, יאפשר להם להשתלב בהצלחה ולתרום תרומה חיונית בסקטור הציבורי –בכל הקשור לפיתוח יחסי ישראל-אסיה, במישור המדיני, כלכלי וחברתי, ויאפשר להם להמשיך ללימודים מתקדמים ברמה בין-לאומית בתור חוקרי יחסים בין-לאומיים של אסיה.
התכנית משלבת קורסים מלימודי יחסים בין-לאומיים עם ידע מקיף על סין, יפן, קוריאה או הודו (כולל לימוד שפה במסגרת לימודי אסיה). 
 
במהלך שנה ב' לתואר על תלמידי ההדגש להשתתף בפורום אסיה בזירה הבינלאומית - פוליטיקה, כלכלה ומוסדות שיתקיים אחת לחודש. ההשתתפות בפורום מזכה ב-2 נקודות זכות אקדמיות (נ"ז). בנוסף, בשנים ב' ו-ג' יינתנו קורסי חובה ייעודיים: שני קורסים בשנה ב' (בהיקף 2 נ"ז כל אחד), וסמינר בשנה ג' (בהיקף 4 נ"ז). תלמידי החוג ללימודי אסיה נדרשים לכתוב גם עבודה סמינריונית נוספת בסמינריון מקורסי החוג.
סיום התואר בלימודי הדגש יצוין כהערה בגיליון הציונים של התלמיד.
תלמידים שהתקבלו למסלול הדו-חוגי הרגיל ומעוניינים להצטרף לתכנית, יירשמו אצל רכז\ת התכנית לפני תחילת שנת הלימודים השנייה.

תנאי המעבר לשנה ב' :

ממוצע של לפחות 80 בקורסי שנה א'.

תכנית לימודי ההדגש (סה"כ 14 נ"ז)

שנה ב' – פורום יחב"ל ואסיה 2 נ"ז
קורס בהיקף 4 נ"ז / 2 קורסים בהיקף 2 נ"ז כל אחד - ייקבע בהמשך.
שנה ג' – תאוריה ומציאות ביחסים הבין-לאומיים של אסיה, סמינר (4+4 נ"ז שיילקח במסגרת החוג ליחסים בין-לאומיים).
מעבר ל-14 נ"ז אלה יחויבו התלמידים ללמוד עוד 18 נ"ז מתוך מגוון הקורסים.
*קורסים מסוימים עשויים להשתנות ולא בהכרח יוצעו בכל שנת לימודים.