התכנית לתואר שני (M.A)

התואר השני ביחסים בין-לאומיים מציע הבנה מעמיקה של תהליכים ומגמות במערכת הבינ"ל במגוון היבטים ונושאים: ביטחון בינ"ל ודיפלומטיה, כלכלה פוליטית בינ"ל ומוסדות בינ"ל. אנו מזמינים אתכם להיפתח לעולם המרתק והמורכב של הפוליטיקה הגלובלית והבינ"ל.

תאור התכנית

המחלקה ליחסים בין-לאומיים מציעה מסלול M.A לא מחקרי, כלומר ללא תזה.

המסלול כולל קורסים בהיקף של 28 נ"ז ו-8 נ"ז על שתי עבודות סמינריוניות ובסה"כ 36 נ"ז . לא ניתן לכתוב תזת מ.א במסגרת התכנית. הלימודים מתרכזים במסלול זה ביום אחד בשבוע (ביום שני), למעט קורסי השלמה. הסטודנטים צריכים לבחור בין 2 מגמות לתואר השני: מגמה לחקר ביטחון בינ"ל ודיפלומטיה, והמגמה לכלכלה פוליטית ומוסדות בין-לאומיים.

תנאי קבלה

בוגר המחלקה אשר ציון הגמר שלו 82 לפחות או בוגר חוג אחר אשר ציון הגמר שלו 82 לפחות.

תלמידים שלא למדו יחב"ל בתואר ראשון יידרשו ללימודי השלמה, בתיאום עם היועץ (מתוך רשימת הקורסים המופיעה בהמשך). בחלק מקורסי ההשלמה תהיה אפשרות ללמוד עצמאית ולגשת לבחינות פטור לפני תחילת שנת הלימודים.

רשימת קורסי ההשלמה הנדרשים:

מבוא ליחסים בין-לאומיים

יחב"ל במאה ה-20

משפט בינ"ל ומוסדות בינ"ל

כלכלה פוליטית

שיטות מחקר

 

המגמה לחקר ביטחון בין-לאומי ודיפלומטיה

 

המגמה עוסקת בממדים השונים של הביטחון הבינ"ל כפי שאלו באים לידי ביטוי במציאות ובמחקר היחסים הבינ"ל במאה ה- 21 . יושם דגש על התמורות שחלו בהגדרה ובתפיסה של מושג הביטחון וכן על סוגיות כמו עוצמה והשפעה, סכסוכים ושלום, שיתוף פעולה אזורי, שחקנים לא-מדינתיים, אלימות וטרור, יחסי התחום הביטחוני והתחום האזרחי ופיתוח ותפוצה של נשק להשמדה המונית. דגש נוסף יינתן לניתוח יחסי חוץ ודיפלומטיה. הסטודנטים במגמה ירכשו ידע היסטורי וכלים אנליטיים שיאפשרו להם לנתח סוגיות אלו ברמה הבינ"ל וברמה הפנימית. 

 

מסלול לא מחקרי – המגמה לחקר ביטחון בינ"ל ודיפלומטיה – 36 נ"ז

(*ייתכנו שינויים ברשימת הקורסים)


א. קורסי חובה (10 נ"ז)

ביטחון בזירה הבינ"ל- המשכיות ושינוי (4 נ"ז) – ד"ר גליה בר נתן

פורום בנושאי ביטחון וכלכלה בינ"ל (2 נ"ז) – ד"ר אור רבינוביץ

עיצוב מדיניות חוץ: סדנה מעשית (2 נ"ז) – ד"ר אורי רזניק

דיפלומטיה מודרנית (2 נ"ז) – ד"ר נעם כוכבי

 

ב. קורסי בחירה מתוך המגמה (6 נ"ז לפחות)

אנרגיה גרעינית במאה ה-21 (4 נ"ז) – ד"ר אור רבינוביץ

התפתחות הדוקטרינה הצה"לית (4 נ"ז) – ד"ר גיא לרון

תפקיד הייעוץ של בית הדין הבין לאומי בהאג (2 נ"ז) – פרופ' מיכל פומרנץ

משטרי ביטחון בינלאומיים (4 נ"ז) – ד"ר איתן ברק

אזורי שלום ואזורי מלחמה (2 נ"ז) – ד"ר קורינה כגן

ישראל ואירופה (4 נ"ז) – ד"ר גדי היימן       

 

ג. קורסי חובת-בחירה משותפים לשתי המגמות (4 נ"ז לפחות)

גלובליזציה וממשול גלובלי (4 נ"ז) – פרופ' אריה קצוביץ

הגירה לאירופה: אינטגרציה, הגירה לא חוקית וטרור פנימי (4 נ"ז) – ד"ר טל דינגוט

האיחוד האירופי (4 נ"ז) – ד"ר מאיה שיאון

 

ד. קורסי בחירה (השלמה ל36 נ"ז)

הפוליטיקה של המערכת הכלכלית הבין-לאומית (4 נ"ז) – ד"ר ליאור הרמן

המערכת המוניטארית הבינ"ל (2 נ"ז) – ד"ר ניצן פלדמן

משפט בינלאומי כלכלי (2 נ"ז) – פרופ' תומר ברודי

ישראל, האיחוד האירופי ואגן הים התיכון (2 נ"ז) – פרופ' אלפרד טוביאס

חברות רב לאומיות בפוליטיקה העולמית (4 נ"ז) – ד"ר כריסטיאן טאואר

המודל הסוציו אקונומי הגרמני (4 נ"ז) - ד"ר כריסטיאן טאואר

מדיניות החוץ של גרמניה (2 נ"ז) - ד"ר כריסטיאן טאואר

 

ה. שתי עבודות סמינריוניות (8 נ"ז)

 

 

המגמה לכלכלה פוליטית ומוסדות בין-לאומיים

המגמה עוסקת בהיבטים הפוליטיים והמוסדיים של הכלכלה הבינ"ל הבאים לידי ביטוי במחקר היחסים הבינ"ל והמשפט הבינ"ל בתחילת המאה ה-21. מושם דגש על ניתוח מגמות המעצבות את הכלכלה הפוליטית הבינ"ל, כגון קשרי סחר חוצי-גבולות, תנועות הון, שיתוף פעולה אזורי ופיתוח כלכלי.

הסטודנטים ירכשו ידע מעמיק בתהליכים הפוליטיים המביאים לשיתוף פעולה וסכסוכים כלכליים, ברמה המדינתית וברמה הגלובלית, תוך התייחסות למגוון שחקנים: מדינות, חברות רב-לאומיות, וקבוצות טרנס-לאומיות והאינטראקציה שלהם במסגרות מוסדיות שונות, במיוחד הסכמים וכללים בינ"ל.
 

מסלול לא מחקרי - המגמה לכלכלה פוליטית ומוסדות בינ"ל – 36 נ"ז

(*ייתכנו שינויים ברשימת הקורסים)


א. קורסי חובה (10 נ"ז)

הפוליטיקה של המערכת הכלכלית הבין-לאומית (4 נ"ז) – ד"ר ליאור הרמן

פורום בנושאי ביטחון וכלכלה בינ"ל (2 נ"ז) – ד"ר אור רבינוביץ

סדנה בכלכלה פוליטית בינלאומית - מתיאוריה לפרקטיקה (2 נ"ז) – ד"ר מרשה הרפז

המערכת המוניטרית הבינ"ל (2 נ"ז) – ד"ר ניצן פלדמן

 

ב. קורסי בחירה מתוך המגמה (6 נ"ז לפחות)

משפט בינלאומי כלכלי (2 נ"ז) – פרופ' תומר ברודי    

ישראל, האיחוד האירופי ואגן הים התיכון (2 נ"ז) - פרופ' אלפרד טוביאס

חברות רב לאומיות בפוליטיקה העולמית (4 נ"ז) - ד"ר כריסטיאן טאואר

תפקיד הייעוץ של בית הדין הבין לאומי בהאג (2 נ"ז) – פרופ' מיכל פומרנץ

 

ג. קורסי חובת-בחירה משותפים לשתי המגמות (4 נ"ז לפחות)

גלובליזציה וממשול גלובלי (4 נ"ז) – פרופ' אריה קצוביץ

הגירה לאירופה: אינטגרציה, הגירה לא חוקית וטרור פנימי (4 נ"ז) – ד"ר טל דינגוט

האיחוד האירופי (4 נ"ז) – ד"ר מאיה שיאון

 

ד. קורסי בחירה (השלמה ל36 נ"ז)

ביטחון בזירה הבינ"ל- המשכיות ושינוי (4 נ"ז) – ד"ר גליה בר נתן

דיפלומטיה מודרנית (2 נ"ז) – ד"ר נעם כוכבי

אנרגיה גרעינית במאה ה-21 (4 נ"ז) – ד"ר אור רבינוביץ

התפתחות הדוקטרינה הצה"לית (4 נ"ז) – ד"ר גיא לרון

משטרי ביטחון בינלאומיים (4 נ"ז) – ד"ר איתן ברק

אזורי שלום ואזורי מלחמה (2 נ"ז) - ד"ר קורינה כגן

ישראל ואירופה (4 נ"ז) – ד"ר גדי היימן

המודל הסוציו אקונומי הגרמני (4 נ"ז) - ד"ר כריסטיאן טאואר

מדיניות החוץ של גרמניה (2 נ"ז) - ד"ר כריסטיאן טאואר

 

ה. שתי עבודות סמינריוניות (8 נ"ז)