תוכנית לימודי מחקר המשלבת תואר שני ושלישי (תל"ם) במסגרת מכון דיוויס

מסלול ההכשרה של התוכנית ללימודי מחקר (תל"ם) הוא בן חמש שנים ונעשה בשיתוף פעולה עם תכנית מקבילה במחלקה למדע המדינה. המסלול נפתח בשנתיים של לימודי מחקר שבמהלכן מקנים לסטודנט היכרות שיטתית, מעמיקה וביקורתית עם מיטב המחקר העדכני בתחום ומפתחים את מיומנויות הדיון, הביקורת, הניתוח, והכתיבה הנחוצות לחקר היחסים הבין-לאומיים. התכנית משלבת עברית ואנגלית בלימודים ובכתיבה. עם תום חלק זה של ההכשרה, יהיה הסטודנט זכאי לתואר שני. 

שלוש השנים הבאות במסלול הן קודש לקורסים נבחרים ברמה מתקדמת ולכתיבת עבודת הדוקטור (מתכונת של מונוגרף או של אסופת מאמרים). התכנית מכינה את הסטודנטים להשתלבות בחיים האקדמיים, כולל יצירת רשת חברתית מקצועית, מחקר אקדמי עצמאי ובשיתוף עם חוקרים בכירים ועמיתי מחקר, והצגת פירות המחקר בכנסים בארץ ובעולם.

התכנית מיועדת למצב את תלמידי המחקר בחזית פורצת הדרך של חקר היחב"ל. הקורסים הינם קורסים מתקדמים למחקר, הם מקנים העמקה ומתמודדים עם דילמות מורכבות של הדיסציפלינה. התכנית מיועדת לסטודנטים שסיימו בהצטיינות תואר בוגר באוניברסיטאות בארץ ובעולם ומעוניינים ללמוד לתואר שלישי ביחסים בין-לאומיים. סטודנטים בתכנית ישלימו במהלך לימודיהם תואר מוסמך שבסיומו ייגשו לבחינת גמר. בתום השנתיים הראשונות ימשיכו הסטודנטים בלימודי דוקטורט, וזאת בתנאי שעברו את בחינת הגמר ובהתאם לתנאי התכנית.

רוב התלמידים בתכנית נהנים מהאפשרות לשמש כעוזרי הוראה או עוזרי מחקר, וכן זוכים במלגות קיום, המאפשרות להם להתמקד בהשגת יעדי התכנית.

לפרטים יש לפנות לורד אייס, רכזת המחלקה, בטל' 02-5883436, דוא"ל verede@savion.huji.ac.il או לד"ר דבורה מנקין, ראשת התכנית, d.manekin@mail.huji.ac.il                                                                                     

תנאי קבלה

תואר בוגר ביחב"ל או בחוג אחר בממוצע 90 לפחות, שני מכתבי המלצה, ומסמך הצהרת כוונות. המועמדים המתאימים יזומנו לראיון, שלאחריו תחליט וועדת הקבלה על המתקבלים לתכנית.  מועמדים ללא תואר ראשון ביחב"ל שהתקבלו לתכנית ייקחו קורסי השלמה או ייגשו לבחינות פטור מקורסים כאלה, תוך תיאום עם ובהתאם לשיקול הדעת של וועדת הקבלה לתכנית. יש לעבור את קורסי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות על מנת להמשיך בתכנית. ניתן יהיה לגשת לבחינות פטור בחלק מקורסי ההשלמה לפני תחילת שנת הלימודים. ניתן לקבל פרטים נוספים על הנושא במזכירות המחלקה.

מועדי הרשמה

ההרשמה במסלול תל"ם ובמסלול עם עבודת תזה תחל בתאריך 23.01.2022 ותסתיים בתאריך 15.05.2022.
תתכן הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי, יש לבדוק בחוג.​

טפסים למילוי

סטודנטים המבקשים להירשם לתואר שני בחוג ליחב"ל מתבקשים למלא טופס רישום פנימי בנוסף לכל המסמכים הנדרשים ולהעבירם
לידי גב' נטע לוי, רכזת לימודים מתקדמים ומלגות netalevi@savion.huji.ac.il
 

 

 

 

 

 

תל"ם - פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג

תכנית דיוויס ללימודים מתקדמים ביחב"ל (תל"ם)

במסגרת המכון ע"ש לאונרד דיוויס ליחסים בין-לאומיים

התכנית משלבת תואר שני ושלישי ומלווה במלגות
ההרשמה עד לתאריך 15.05.2022
 
תכנית זו הינה תכנית יוקרתית חמש-שנתית, ראשונה מסוגה בארץ, הבנויה על פי המודל של
graduate school המקובל באוניברסיטאות מובילות בעולם. מטרתה להכשיר דוקטורנטים/ות מצוינים/ות,
תוך סיפוק תמיכה כלכלית שתאפשר להם/ן להתמקד בלימודים ובהמשך להשתלב בהצלחה בזירה האקדמית והציבורית.
  • למתקבלים/ות תוענק מלגת שכר לימוד לכל תקופת התכנית (בכפוף לעמידה בתנאים
  • ככלל, סטודנטים/ות יזכו למלגות קיום ויועסקו בשכר בתרגול ומחקר
  • סביבת לימוד אינטנסיבית, הישגית ומאתגרת
  • למידה בקבוצה נבחרת של סטודנטים/ות מצטיינים/ות
  • שילוב של אנגלית ועברית בלימודים ובכתיבה
להרשמה ופרטים נוספים:
גב' חגית קרדונה, מזכירות המחלקה ליחסים בין-לאומיים, טלפון 02-5883061, hagitc@savion.huji.ac.il
ד"ר דבורה מנקין, ראשת תכנית תל"ם יחב"ל,  dmanekin@mail.huji.ac.il