מר אביעד לוי

אביעד לוי
יועץ למתעניינים בלימודי תואר ראשון
רגש השמחה לאיד בפוליטיקה בין-לאומית