אברהם סויסה

יחסים בין-לאומיים במאה ה-20
כלכלה פוליטית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ד', 15:30-16:30 (יחב"ל במאה ה-20), יום ד' 14:00-15:30 (כלכלה פוליטית)
avraham.swissa@mail.huji.ac.il