אוהד סטודני

רוסיה והמזרח התיכון
חדר 3423א'
שעת קבלה:
ohad.studni@mail.huji.ac.il