אורי לאור

כלכלה פוליטית
נשק להשמדה המונית
חדר 3423ב'
ori.laor@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ד', 15:00-16:00