אורי קוטלרסקי

יחסים בין-לאומיים במאה ה-20, שיטות וגישות ביחב"ל ומדע המדינה
יום ראשון - 10:15-11:15 (שיטות וגישות ביחב"ל ומדע המדינה), יום ראשון - 11:15-12:15 (יחב"ל במאה ה-20)
uri.kotlarsky@mail.huji.ac.il