ד"ר אורי רזניק

חדר 5308
שעת קבלה: יום ב', 12:00 בכיתה לאחר השיעור
uri.resnick@mail.huji.ac.il