פרופ' אורן ברק

אורן ברק
חדר: 4319
02-5883264
שעת קבלה: שבתון

תחומי המחקר: פוליטיקה השוואתית, מדינה וחברה במזרח התיכון ובעולם השלישי, יחסים בין קבוצות אתניות ולאומיות, סכסוך ושלום