אור פליוב

מבוא לחקר היחב"ל
שעת קבלה: יום ג' 11:30-12:30
orr.paleiov@mail.huji.ac.il