אחמד חסנא

מבוא ליחסים בין-לאומיים
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ב', 14:15-15:15
ahmad.hasna@mail.huji.ac.il