אלומה לוי

משפט בינ"ל ומוסדות בינ"ל
שיטות מחקר א'
חדר 3423ב'
aluma.levi@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: סמסטר ב', יום ג' 13:00-14:00