ליאל עוזיהו

משפט בין-לאומי ומוסדות בין-לאומיים
liel.uziahu@mail.huji.ac.il