אפרת מלכה

כלכלה פוליטית
יום רביעי 15:00-16:00
efrat.malka@mail.huji.ac.il