גיא מור

שיטות מחקר א'
שיטות מחקר ב'
חדר 3423ב'
guy.mor@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ב', 17:00-18:00