גור מן

מדע, טכנולוגיה ומלחמה
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ב' 16:30-17:30
gur.mann@mail.huji.ac.il