דן ערן

קריאה מודרכת וכתיבה מדעית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ה' 16:00-17:00
dan.eran@mail.huji.ac.il