מר דניאל ויינר

חדר 5308
שעת קבלה: יום ב', 18:00-18:30 + 20:00-20:30
daniel.wajner@mail.huji.ac.il