ד"ר דניאל ויינר

חדר 5308
שעת קבלה: סמסטר ב' - יום ב', 17:30-18:30
daniel.wajner@mail.huji.ac.il