דניאל סגל

מבוא ליחסים בין-לאומיים
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ה', 12:00-13:00
Daniel.Karrie@mail.huji.ac.il