דניאל סגל

מבוא ליחסים בין-לאומיים
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ב', 16:00-17:00
Daniel.Karrie@mail.huji.ac.il