אביר גיטלין

שיטות וגישות ביחב"ל ובמדע המדינה
גישות מחקר וסטטיסטיקה
שעת קבלה: יום ד' 15:00-16:00 בתיאום מראש
abir.gitlin@mail.huji.ac.il