אביר גיטלין

שיטות וגישות ביחב"ל ובמדע המדינה
גישות מחקר וסטטיסטיקה
שעת קבלה: יום א' 17:00 תיאום במייל
abir.gitlin@mail.huji.ac.il