דפנה שניידר

שיטות מחקר א'
שיטות מחקר ב'
חדר מתרגלים מדע המדינה
שעת קבלה: יום ב', 10:00-11:00
dafna.schneider@mail.huji.ac.il