דקל גבע

שיטות וגישות ביחב"ל ובמדע המדינה
שעת קבלה: א' 15:30-16:30, בתיאום מראש
dekel.geva1@mail.huji.ac.il